Kontakt:

Tomasz Kuczyński
tel:+ 48 783 902 605
t.kuczynski@vidipharma.pl


VIDI Pharma Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 84/92/117
00-514 Warszawa

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000439622, posiadająca numer NIP: 701-035-91-72 oraz numer REGON:146391912.

VIDI Pharma Sp. z o.o. ul.Marszałkowska 84/92/117, 00-514 Warszawa; KRS: 0000439622, NIP: 701-035-91-72; REGON:146391912